ClubSite officiel du Club Renault 4 de Belgique

Officiële site van de Renault 4 club van België

Last Update : 19/02/2024

Dank U voor uw talrijke aanwezigheid op de Algemene Vergadering / Merci pour votre présence nombreuse à l'Assemblée Générale

R4L-CLUB : °2010

 

Lid BEHVA :  378 (BEHVA = Belgian Historic Vehicle Association)


Anno 2024 > 120 leden


Bestuur :

Voorzitter : Jocelyn Balcaen

Secretaris : Herman De Neef

Schatbewaarder : Annemie Van Der Steen


Leden in functie :

Webmaster : David Grootaert

Andere ...